Gono Logo
Author: admin
Afan Oromo Blogs / December 6, 2023

Biyyoota guddatan keessatti bal’inaan eerga jalqabamee kan bubbulee jiru sirna gabaa kaappitaalaa Itoophiyaatti hojiirraa oolchuuf labsiin murtaa’ee, Abbaan Taayitaa Gabaa Ityoophiyaa qaama sirna kana too’atu ta’ee hundaa’ee jira. Ityoophiyaan sirna kana hundeessuuf tarkaanfiin fudhatte sirna faayinaansii biyyattii fooyyessuuf, keessumaa dhaabbilee daldalaa guddinni isaanii rakkoo…